Výučba

Technológie XML

Cvičenia z predmetu sú každý utorok 16:50-18:20 v Laboratóriu podnikových procesov BN1-B11 (2.posch.), prednášky vedie doc. Ing. Marián Mach, CSc. každú stredu 10:50-12:20 v PK7-L4

Ďalšie informácie »

Vybrané publikácie

2009

Combination of Curated and Collaborative System for Disease Determination

2008

Initial Stages of Medical Text Processing Applications Set

Generation of Effective Bioinformatics Tools for Diagnosis and Research on Birth Defects

Automatic Data Mining and Structuring for Research on Birth Defects

Podrobnosti »

Projekty

2007-2010

Genomic Data Mining on Birth Defects (GEMIN)

Information Extraction and Knowledge Discovery for Support of Hereditary Diseases Research (Eco-Net)

PoZnaŤ - Support for Knowledge Creation Processes

Methods for Knowledge Annotation, Searching, Creation and Accessing, Using Metadata for Semantical Knowledge Description

O projektoch »